Služby

Poskytované služby:


Preventivní prohlídky
Ambulantní ošetření
Dispenzarizaci vybraných chronických onemocnění – léčba hypertenze, diabetes mellitus 2. typu, aj.
Předoperační vyšetření
Očkování
Rychlá diagnostika přístroji: CRP, INR, okultní krvácení ve stolici, glykémie, oxymetrie,
TK Holter – 24hodinové měření krevního tlaku
Dojednání domácí péče
Vypsání návrhu na lázeňskou péči
Vypsání žádostí do LDN, hospiců.
Návštěvní služba

Služby nehrazené z veřejného zdravotního pojištění:


Pracovně – lékařské služby
Prohlídky pro řidičské, zbrojní, potravinářské průkazy
Prohlídky ke sportovní činnosti, práci u dobrovolných hasičů, účasti na letním táboře apod.
Zprávy pro komerční pojišťovny
Vypsání žádostí do domova důchodců.